פשיטת רגל לעסקים

0
3348
פשיטת רגל לעסקים

פשיטת רגל לעסקים ואיך להתמודד עם המצב הקיים

בעל עסק אשר חייב כספים לספקים, לקוחות או אנשים אחרים שעמים יש לו התקשרות עסקית עלול להגיע למצב שבו לא תהיה לו אפשרות לכסות את החובות ואז הוא יגיע למצב של פשיטת רגל לעסקים .
מצב זה נקרא בשפה המקצועית חדלות פירעון וישנם דינים העוסקים בתחום זה על מנת להגן הן על אותו אדם והן על אלה שממתינים לקבל בחזרה את כספם.
בעולם זה קיימים שלושה סוגים של חדלות פירעון – פשיטת רגל (בדרך כלל של אדם פרטי המנהל עסק), פירוק תאגיד או חברה או מהלך הבראה של התאגיד.
המטרה של תהליך פשיטת רגל היא לנסות להחזיר לנושים כמה שאפשר מתוך החובות אליהם, אך גם להקל על החייב במידה ואין (ולא תהיה) לו אפשרות להחזיר את החובות עד תום.
חלוקה זו מבוצעת על ידי בית המשפט ומכונה הסדרי חובות.
לאחר שתבוצע  חקירה מקיפה של בעל העסק, מצבו הכלכלי בעת פשיטת רגל והערכה של סכום החובות שהוא חב לנושים שונים – יבוצע מהלך של כינוס נכסים והחלטה כיצד לפעול בעניינו של פושט הרגל.

אולי יעניין אתכם לקרוא גם על עורך דין מומחה לפשיטת רגל

מה חשוב לדעת אודות תהליך של פשיטת רגל ?

בקשת פשיטת רגל יכולה להיות מוגשת הן על ידי אותו אדם שחש שאין ביכולתו לעמוד בחובות שהוא חב או על ידי פשיטת רגל לעסקיםהנושאים שלהם הוא חב כספים.
בית המשפט יבצע חקירה ויבדוק האם המצב של פשיטת רגל מתרחש באופן תמים ובהיסח הדעת ויוודא שלפושט הרגל אין כוונה לנצל מצב זה לטובתו.
לאחר בקשת פשיטת רגל יוכרז מהלך שנקרא הקפאת הליכים ובו הטיפול בכל מה שקשור לחובותיו של אותו אדם יעבור לבית המשפט.
אי אפשר יהיה לפנות אליו ולדרוש את הכספים אלא רק דרך בית המשפט.

תהליך של פשיטת רגל לעסקים אינו תהליך רצוי או מומלץ לאף אדם או גוף עסקי.
אנשים רבים יכולים להיפגע ממנו, גם אם יש בו גם אפשרות של יציאה להבראה ולדרך טובה ונכונה יותר.
חשוב מאד שלא להמתין עם הגשת בקשה של פשיטת רגל לעסקים על מנת להתחיל כמה שיותר מהר את הסדרת התהליך.